top of page

Prof. Dr. Abdulkadir Koçer

Algoloji (Ağrı) Uzmanı, Nöroloji Uzmanı
 • İyi düzeyde İngilizce bilen Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra 2006 yılında Nöroloji Doçenti unvanını almıştır.

 • Sonrasında 4 yıl süreyle Düzce Tıp Fakültesi AD Başkanlığını yürütmüş ve 2007 yılında da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Elektrodiyagnostik Nöroloji Yüksek Lisans programını bitirmiştir.

BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI

 • Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, 2010 Kasım ayından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroloji AD başkanlığına kurucu başkan olarak atandı.

 • Prof. Dr. Abdulkadir Koçer’in 100’ün üzerinde uluslararası makalesi (62’si SCI, SCI-E ve Pubmed dizinlerinde) ve 51’i uluslararası kongre ve sempozyumlarda olmak üzere 200’ün üzerinde bildirisi / konuşması yayınlanmıştır.

 • Doçent unvanı aldıktan sonra çalışmalarını klinik nörofizyoloji, ağrı ve hareket bozuklukları üzerinde yoğunlaştıran Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, çok sayıda dergide hakemlik ve editörler kurulu ile ilgili görevlerini de devam ettirmektedir.

 • Abdulkadir Koçer, 2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Profesör kadrosuna atandı.

YAN DAL UZMANLIKLARI

 • 2011 yılında Algoloji (Ağrı) ve Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı unvanlarını almıştır.

 • 2015 yılında TBDH ve TND tarafından verilen Vasküler Nöroloji (İnme) Hekimi unvanını almıştır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ VE TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

 • Dr. Koçer, 2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD’na kurucu bölüm başkanı olarak atandı.

 • Dört yıl süreyle hem nöroloji hem tıp eğitimi ana bilim dalı başkanlıklarını yürüten Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, 2016 yılında  emekli oldu.

 • Özel sektörde ağrı (baş, boyun ve bel ağrılarında girişimsel yöntemler ve kuru iğne uygulamaları) ve nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu (fizik-tedavi süreçleri) konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

CV in English

Abdulkadir Koçer is well known and respected Neurology doctor specializing in algology, neurophysiology and vascular neurology especially rehabilitation.

He is very interested in dry needling and nerve blocks in pain treatment.

He was director of Neurology department, Medical Faculty, Istanbul Medeniyet University.  Abdulkadir Koçer draws on over 20 year experience in helping patients with conditions relating to pain, neurodegenerative diseases and vascular neurology.

As a specialist in the field of algology (pain science), Dr. Koçer assists patients with a wide range of symptoms such as headache, neck and back pain, shoulder pain etc.

His practice emphasizes treatment for any type of headache and other types of pain including both medical and other interventions  i.e. dry needling and nerve blocks.

He also possesses experise in vascular diseases of brain.

In addition, Dr. Koçer’s practice offers  evalution and treatment of neurodegenerative diseases   i.e. Alzheimer’s disease, Parkinsonian diseases.

After graduating from Marmara University Medical Faculty in 1992, Abdulkadir Koçer completed specialized training in neurology at PTT Teaching Hospital and in electrodiagnostic neurology at the Medical Faculty of Marmara University.

Abdulkadir Koçer is board certified in neurology, as  well as algology, clinical neurophysiology and vascular neurology branches.

A member of the Turkish Neurological Society, he is also a member of Turkish Neuromodulation Society.

In his leisure time, he enjoys  exploring the outdoors with his wife and two children, watching movies, playing football and driving.

bottom of page